Krizový management

Vzhledem k ekonomickému vývoji světového hospodářství je v současné době důležitější než kdy jindy snižování nákladů, optimalizace cash flow a mnohdy i restrukturalizace podniku. Z tohoto důvodu Vám nabízíme tyto služby:

  • Ekonomická analýza podniku
  • Následné zavedení opatření vedoucích ke snižování nákladů - na straně nákupů formou výběrových řízení, dražbou dodavatelů a hledáním nových možností
  • Zlepšení výrobních a logistických metod práce
  • Využití plného pracovní potenciálu stávajících pracovníků
  • V případě potřeby navrhneme restrukturalizaci Vaší společnosti - po vyčlenění zdravé části zajistíme prodej její části nerentabilní
  • Současná situace přeje akvizicím za zajímavých podmínek. Pomůžeme Vám identifikovat cílovou společnost a připravit i komplexně zrealizovat transakci – vyhledáme pro Vás finančního partnera
  • V případě pravděpodobnosti, nebo nutnosti insolvenčního řízení zajistíme Vám vypracování reorganizačního plánu a jednání s věřiteli
  • Platební schopnosti společnosti
  • V případě ukončení podnikání zajistíme komplexní likvidační servis

Naším cílem je identifikovat příležitosti přesně pro Vaši společnost a zajistit dodání komplexního řešení od myšlenky až po realizaci.

Kontakty

ORMEA s.r.o.
Wintrova 30, 628 00 Brno

Kancelář:
Hlinky 96
603 00 Brno, Česká republika
Tel/Fax: +420 545 210 089
Mob: +420 608 818 469
e-mail: info@ormea.cz